Aktuality

Oznámenie o pripravovanej zmene obchodného mena, loga a domény spoločnosti od 1. marca 2018

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (SSE-D) oznamuje, že s účinnosťou od 1. marca 2018 mení svoje obchodné meno, logo a doménu.

Vážení zákazníci a partneri,

dovoľte, aby sme vás informovali, že spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. mení od 1. marca 2018 svoje obchodné meno na Stredoslovenská distribučná, a. s. Ide o zmenu, ktorá sa dotkne aj loga a internetovej domény, ktorá sa zmení zo súčasnej sse-d.sk na ssd.sk. Nové webové sídlo spoločnosti bude od 1. marca 2018 www.ssd.sk.

Distribučná spoločnosť bude naďalej poskytovať všetky služby v štandardnom rozsahu avšak pod novým názvom, logom a s novou doménou.

O ďalších krokoch vás budeme informovať prostredníctvom tejto internetovej stránky spoločnosti.