Aktuality

Oznámenie o ukončení verejnej konzultácie SEPS, a.s.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že verejná konzultácia k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie vyhlásená prevádzkovateľom prenosovej sústavy Slovenskej republiky SEPS, a.s., bola ukončená dňa 14. júla 2017.

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, organizovala, v zmysle ustanovení Nariadenia Komisie (EÚ) 631/2016 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov do elektrizačnej sústavy, v období od 15. júna 2017 do 14. júla 2017 verejnú konzultáciu k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie. Príjem podnetov v rámci tejto verejnej konzultácie bol ukončený. Spracovanie výsledkov verejnej konzultácie prebehne najneskôr do 21. júla 2017 a bude zverejnené na webovom sídle SEPS, a.s.