Aktuality

Oznámenie o vyhodnotení verejnej konzultácie k návrhu prevádzkového poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

Verejná konzultácia k návrhu prevádzkového poriadku spoločnosti bola ukončená.

Všetkým zapojeným subjektom ďakujeme za ich pripomienky a komentáre. Naša spoločnosť pristúpila k úprave návrhu prevádzkového poriadku.

 

Upravené znenie návrhu je dostupné cez 
tento odkaz.  PDF 449,99 kB
Záznam z verejnej konzultácie je dostupný cez
tento odkaz.  PDF 434,87 kB