Aktuality

Oznámenie o vyhodnotení verejnej konzultácie k návrhu Prevádzkového poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že verejná konzultácia k návrhu Prevádzkového poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. bola ukončená.

Zároveň si dovoľujeme poďakovať všetkým pripomienkujúcim subjektom za ich pripomienky a komentáre. Na základe vašich pripomienok spoločnosť Stredoslovenská distribučná, as. pristúpila k úprave návrhu Prevádzkového poriadku.

Záznam z verejnej konzultácie a upravené znenie návrhu Prevádzkového poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná a.s. sú dostupné TU.