Aktuality

Oznámenie o zahájení verejnej konzultácie k plánu rozvoja distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

Spoločnosť  Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že dňa 8.11.2023  zahajuje v zmysle § 31 zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejnú konzultáciu k Plánu rozvoja distribučnej sústavy, ktorá  bude trvať od 8.11.2023 do 22.11.2023. Na pripomienky doručené mimo lehoty sa nebude prihliadať.  

K predmetnému dokumentu sa môžete vyjadriť po registrácii, na základe ktorej môžete predkladať svoje pripomienky. Po uložení všetkých pripomienok už nebude možné vkladať ďalšie pripomienky. V prípade nefunkčnosti elektronického systému určeného na vkladanie pripomienok máte možnosť zaslať Vaše pripomienky aj na emailovú adresu vk@ssd.sk. 

Verejná konzultácia prebieha na webovom sídle ssd.sk tu. 

Plán rozvoja distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. (dokument pdf)