Aktuality

Oznámenie o zahájení verejnej konzultácie SEPS, a.s.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že dňa 15. júna 2017 prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky SEPS, a.s., zahajuje 30 dňovú verejnú konzultáciu k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že dňa 15. júna 2017 SEPS, a.s., ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, zahajuje, v zmysle ustanovení Nariadenia Komisie (EÚ) 631/2016 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov do elektrizačnej sústavy, 30 dňovú verejnú konzultáciu k návrhu výkonových limitov pre stanovenie kategórií jednotiek na výrobu elektrickej energie.

 Verejná konzultácia prebieha na webovej stránke SEPS, kde nájdete aj bližšie informácie o predmete a organizácii  konzultácie: http://www.sepsas.sk/