Aktuality

Oznámenie o zmenách dokumentu Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a jej doplňujúcich dokumentov s platnosťou od 01.12.2016

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1.12.2016 začne platiť nová verzie TŠVD a jej doplňujúcich dokumentov. 

OZNÁMENIE

Vážení obchodní partneri, oznamujeme vám, že od 1.12.2016 začne platiť nová verzie TŠVD a jej doplňujúcich dokumentov.

.