Aktuality

Oznámenie o zmenách dokumentu Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a jej doplňujúcich dokumentov s platnosťou od 1.1.2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že že od 1.1.2017 začne platiť nová verzie TŠVD a jej doplňujúcich dokumentov. 

OZNÁMENIE

Vážení obchodní partneri, oznamujeme vám, že v súvislosti s vydaním nového cenníka distribúcie platného od 1.1.2017, dochádza k zmenám doplňujúcich dokumentov TŠVD. Účinnosť zmien v dokumentoch, ktoré boli zmenené/doplnené bude k 1.1.2017.

.