Aktuality

Oznámenie o zmenách v dokumente TAR_SSE_D_01_1-0-6 s platnosťou od 1.3.2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1.3.2017 dochádza ku zmene v dokumente TAR_SSE_D_01_1-0-6.

Vážený obchodní partneri,

 dovoľujeme si Vás v mene spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. informovať o zmenách v dokumente 

 z dôvodu zmien distribučného cenníka PDS na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0194/2017/E. Účinnosť zmien bude k termínu 1.3.2017.