Aktuality

Oznámenie o zmenách v dokumente Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD s platnosťou od 1.6.2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1.6.2017 dôjde ku zmene v dokumente TŠVD a v doplňujúcich dokumentoch k TŠVD.

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si vás informovať, že od 1. júna 2017 nadobudne účinnosť nová verzia dokumentu Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a doplňujúcich dokumentov k TŠVD.