Aktuality

Oznámenie o zmene doby trvania nízkej tarify pre zákazníkov v sadzbách D3 a D8

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že došlo ku zmene doby trvania nízkej tarify pre zákazníkov v sadzbách D3 a D8.
  
Spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. ("SSD"), bolo dňa 29. decembra 2020 doručené rozhodnutie o schválení cien distribúcie elektriny platné pre rok 2021. V zmysle tohto rozhodnutia pristúpila spoločnosť SSD k zmene doby trvania nízkej tarify pre niektoré sadzby. Dovoľujeme si upozorniť odberateľov v sadzbách D3 a D8 na zmenu doby trvania nízkej tarify:
  
  • v sadzbe D3 z 12 hodín nízkej tarify na 8 hodín nízkej  tarify 
  • v sadzbe D8 z 10 hodín nízkej tarify cez víkend na 8 hodín nízkej tarify cez víkend
  
Tieto zmeny nastali v súlade s požiadavkami účastníkov trhu, ktorí poukazovali na to, že prevádzkovatelia ostatných distribučných sústavy aplikujú dobu nízkej tarify v sadzbách D3 a D8 na úrovni 8 hodín a iba spoločnosť SSD poskytuje inú dobu trvania nízkej tarify. Táto zmena je v súlade s vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Aktuálne doby platnosti nízkej tarify je možné pozrieť v nasledovnom dokumente:
  
Táto zmena nemá dopad na zmluvný vzťah s dodávateľom.