Aktuality

Oznámenie o zmene komunikačnej adresy pre zabezpečenie IDE komunikácie v zmysle technickej špecifikácie pre výmenu dát (TŠVD), adresy pre otestovanie správ určených pre PDS a IP adries pre odoslané správy od 21.06.2016

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 21.06.2016 dôjde ku zmene komunikačnej adresy pre zabezpečenie IDE komunikácie v zmysle technickej špecifikácie pre výmenu dát (TŠVD), adresy pre otestovanie správ určených pre PDS a IP adries pre odoslané správy zo strany spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Vážení obchodní partneri, ku dňu 21.6.2016 dochádza ku zmene komunikačnej adresy pre zabezpečenie IDE komunikácie v zmysle technickej špecifikácie pre výmenu dát (TŠVD), adresy pre otestovanie správ určených pre PDS a IP adries pre odoslané správy zo strany spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Aktuálne platná komunikačná adresa spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., epds@sse.sk bude nahradená novou komunikačnou adresou epds@sse-distribucia.sk.

Aktuálne platná adresa pre otestovanie správnosti štruktúr a obsahu správ epds_test@sse.sk bude nahradená novou adresou testepds@sse-d.sk.

Aktuálne platné IP adresy 87.244.220.24 a 87.244.220.25 pre odosielané správy zo strany spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., budú nahradené novými IP adresami 87.244.220.32 a 87.244.220.33.

IDE komunikáciu v zmysle TŠVD je možné zasielať na aktuálne platné komunikačné adresy do 20.6.2016 do 18:00 hod.

Dňa 20.6.2016 od 18:00 hod do 23:59 hod sa uskutoční technologická odstávka informačných systémov spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., pre zabezpečenie IDE komunikácie v zmysle TŠVD.

Na nové komunikačné adresy bude možné zasielať IDE komunikáciu v zmysle TŠVD od 21.6.2016 od 00:00 hod.