Aktuality

Oznámenie o zmene obchodného mena, loga a domény spoločnosti od 1. marca 2018

Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD) oznamuje, že s účinnosťou od 1. marca 2018 zmenila svoje obchodné meno, logo a doménu.

Vážení zákazníci a partneri,

dovoľte, aby sme vás informovali, že spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. zmenila od 1. marca 2018 svoje obchodné meno na Stredoslovenská distribučná, a. s. Ide o zmenu, ktorá sa dotkla aj loga a internetovej domény, ktorá sa zmenila zo sse-d.sk na ssd.sk. Nové webové sídlo spoločnosti je od 1. marca 2018 www.ssd.sk.

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu v Žiline so zapísaným novým obchodným menom je k dispozícii tu

Distribučná spoločnosť naďalej poskytuje všetky služby v štandardnom rozsahu avšak pod novým názvom, logom a s novou doménou.

O ďalších krokoch vás budeme informovať prostredníctvom tejto internetovej stránky spoločnosti.