Aktuality

Oznámenie o zmene Technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s., s platnosťou od 1. apríla 2019

Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD) oznamuje, že s platnosťou od 1. apríla 2019 dochádza ku zmene Technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD

Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD) oznamuje, že s platnosťou od 1. apríla 2019 dochádza ku zmene Technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD.

Nové znenie Technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD: