Aktuality

Oznámenie o zriadení prístupu pre dodávateľov elektriny k výpisu odberných miest nachádzajúcich sa v bilančnej skupine dodávateľa elektriny

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 25.09.2017 umožňuje dodávateľom elektriny jednoduchý prístup k výpisu odberných miest nachádzajúcich sa v bilančnej skupine dodávateľa elektriny.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., umožňuje od 25.09.2017 dodávateľom elektriny jednoduchý prístup k výpisu odberných miest nachádzajúcich sa v bilančnej skupine dodávateľa elektriny. Prístupom získava dodávateľ elektriny možnosť jednoduchým spôsobom si overiť údaje o odberných miestach nachádzajúcich sa v jeho bilančnej skupine. Podrobnosti ohľadom prístupu k Výpisu z bilančnej skupiny nájdete v Manuáli ktorý je prístupný cez https://e.sse-d.sk.