Aktuality

Oznámenie o zverejení Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., platného od 12.07.2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že dňa 12. júla 2017 vstupuje do platnosti nový Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 27.06.2017 rozhodnutím č. 0012/2017/E-PP.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že dňa 12. júla 2017 vstupuje do platnosti nový Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 27.06.2017 rozhodnutím č. 0012/2017/E-PP.