Aktuality

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0099/2022/E, ktorým boli stanovené nové ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny od 1.1.2022.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., si Vás dovoľuje informovať, že dňa 30.12.2021 jej bolo doručené rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0099/2022/E, ktorým boli stanovené nové ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny od 1.1.2022.
Rozhodnutie nájdete v cenníkoch a v rozhodnutiach.