Aktuality

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0174/2022/E, ktorým boli stanovené nové ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovú úroveň do 1 kV od 20.1.2022

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., si Vás dovoľuje informovať, že dňa 18.01.2022 jej bolo doručené rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0174/2022/E, ktorým boli stanovené nové ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovú úroveň do 1 kV od 20.1.2022. "
Rozhodnutie nájdete v cenníkoch a v rozhodnutiach.