Aktuality

Oznámenie o zverejnení Rozhodnutia ÚRSO č. 0002/2020/E ohľadne Cenníka pripojovacích poplatkov do 1 kV na roky 2020 až 2021 s účinnosťou od 1. januára 2020

Stredoslovenská distribučná, a.s., zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0002/2020/E ohľadne Cenníka pripojovacích poplatkov do 1 kV na roky 2020 až 2021 pre pripojenie do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. na napäťovej úrovni do 1 kV.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že s účinnosťou od 1. januára 2020 platí v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0002/2020/E nový cenník pripojovacích poplatkov do 1 kV na roky 2020 až 2021 pre pripojenie do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.