Aktuality

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0009/2018/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2018

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (SSE-D) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0009/2018/E zo dňa 30.11.2017 vo veci stanovenia taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2021.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (SSE-D) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0009/2018/E zo dňa 30. novembra 2017 vo veci stanovenia taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., realizuje všetky potrebné kroky na implementáciu tohto rozhodnutia.