Aktuality

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0059/2019/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na roky 2019 až 2021

Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0059/2019/E zo dňa 16.11.2018 vo veci stanovenia taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2021.

Stredoslovenská distribučná, a.s., (SSD) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0059/2019/E zo dňa 16.11.2018 vo veci stanovenia taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2021.

Stredoslovenská distribučná, a.s., realizuje všetky potrebné kroky na implementáciu tohto rozhodnutia.