Aktuality

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0095/2024/E, ktorým sa stanovujú ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovú úroveň do 1 kV od 1. januára 2024

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že dňa 29.12.2023 jej bolo doručené rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0095/2024/E, ktorým sú stanovené nové ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovú úroveň do 1 kV (úroveň nízkeho napätia) od 1. januára 2024.