Aktuality

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0164/2017/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (SSE-D) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0164/2017/E zo dňa 25.01.2017 vo veci zmeny rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0017/2017/E zo dňa 25.11.2016, ktorým schválil tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (SSE-D) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0164/2017/E zo dňa 25.01.2017 vo veci zmeny rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0017/2017/E zo dňa 25.11.2016, ktorým schválil tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021. Zároveň bola doručená z ÚRSO aj oprava  Rozhodnutia ÚRSO č. 0164/2017/E, ktorým sa mení Rozhodnutie ÚRSO č. 0017/2017/E - Cenník distribúcie elektriny na rok 2017.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., realizuje všetky potrebné kroky na implementáciu tohto rozhodnutia.