Aktuality

Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0194/2017/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (SSE-D) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0194/2017/E zo dňa 23.02.2017 vo veci stanovenia taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., (SSE-D) zverejňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0194/2017/E zo dňa 23.02.2017 vo veci stanovenia taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., realizuje všetky potrebné kroky na implementáciu tohto rozhodnutia.