Aktuality

Prehľad stavu pripojenia výrobcov z OZE do distribučnej sústavy SSD

K 31.12.2023 sme na našom území evidovali spolu 10 419 výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov s celkovým inštalovaným výkonom 1 676 MW.

 

Stav výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie k 31.12.2023

Celkový počet

Celkový inštalovaný výkon v MW

Lokálny zdroj

767

59

Malý zdroj

8 667

57

Ostatné zariadenia vyrábajúce elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie

985

1560

Spolu

10 419

1 676

 

Z toho naša spoločnosť v roku 2023 spracovala 9 051 žiadostí o pripojenie, pričom 6 031 zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sa v tomto roku pripojilo. Priemerne naši zamestnanci spracovali denne viac ako 36 žiadostí týkajúcich sa pripájania zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

 

Zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za rok 2023

Počet doručených žiadosti o pripojenie v roku 2023

Pripojených zdrojov v roku  2023

Celkový inštalovaný výkon pripojených zdrojov v MW

Lokálny zdroj

1 298

488

44

Malý zdroj

7 417

5 521

39

Ostatné zariadenia vyrábajúce elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie

336

22

21

Spolu

9 051

6 031

103

 

Aj vďaka tomu sa v roku 2023 sa zvýšil inštalovaný výkon zariadení, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov, o 103 MW.