Aktuality

Rozvodňa SSE-D v Púchove

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., (SSE-D) ukončila svoju najväčšiu tohtoročnú investičnú akciu. Novú rozvodňu – bezobslužnú transformovňu v napäťovej hladine 110/22 kV v Púchove postavila za takmer štyri milióny eur.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., (SSE-D) ukončila svoju najväčšiu tohtoročnú investičnú akciu. Novú rozvodňu – bezobslužnú transformovňu v napäťovej hladine 110/22 kV v Púchove postavila za takmer štyri milióny eur.

Výstavbu novej rozvodne si vyžiadali neustále sa rozširujúce aktivity podnikov v regióne. Na kvalitu a stabilitu dodávok sú mimoriadne citlivé podniky okolo skupiny Continental Matador. Nárast dodávaného výkonu si žiadali aj Železnice Slovenskej republiky, ktoré rekonštruovali železničný koridor tak, aby na nich vlaky mohli dosahovať vyššie rýchlosti. Zariadenie zároveň umožní napájanie nových odberných miest a umožní zásahovým čatám spoločnosti SSE-D rýchlejšie reagovať na nepredvídané poruchové stavy, kvôli jednoduchšiemu prístupu a modernejšiemu logistickému usporiadaniu.

Stavbu, ktorá nahradila viac ako štyridsaťročné zariadenie, sa podarilo ukončiť v mimoriadne krátkom čase trinástich mesiacov.

„Novú investíciu si vyvolali potreby našich zákazníkov – významných podnikov v regióne, ktoré sú závislé od stabilnej distribúcie elektrickej energie. Nová rozvodňa zabezpečí dostatočný výkon v púchovskom regióne a nám umožní jednoduchšie pripájania nových zákazníkov,“ hovorí generálny riaditeľ SSE-D Marek Štrpka.

SSE-D za rok 2015 očakáva, že do nových pripojení, zvýšenia stability a kvality siete preinvestuje takmer 30 miliónov eur.

Fotogaléria

DSC_0621
DSC_0900
DSC_0903