Aktuality

Tlačová správa SSE-D zo dňa 18.01.2017 k problematike distribučných cien na rok 2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., (ďalej len „SSE-D“) vydáva tlačovú správu k problematike distribučných cien na rok 2017.

 

.