Aktuality

Ukončenie verejnej konzultácie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že verejná konzultácia k plánu rozvoja distribučnej sústavy bola ukončená. Zároveň si dovoľujeme poďakovať všetkým pripomienkujúcim subjektom za ich pripomienky a komentáre. V najbližších dňoch bude zverejnený záznam z verejnej konzultácie. 
Zároveň si dovoľujeme poďakovať všetkým pripomienkujúcim subjektom za ich pripomienky a komentáre. V najbližších dňoch bude zverejnený záznam z verejnej konzultácie.