Aktuality

Upozornenie pre domácnosti so sadzbami D3, D7 a D8

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., upozorňuje domácnosti, ktoré využívajú sadzbu D8 pre akumulačné vykurovanie, že v zmysle platného cenového rozhodnutia dôjde od 1. apríla 2021 k zvýšeniu pevnej platby za odberné miesto na úroveň 6,58 €/mesiac. Keďže nové podmienky už nemusia byť pre niektorých odberateľov výhodné, odporúčame tým, ktorých sa to týka, aby sa s dôverou obrátili na svojho zmluvného dodávateľa elektriny. Navrhne im optimálne riešenie vrátane možnej zmeny sadzby. Kontakt na svojho dodávateľa nájdete na poslednej faktúre za dodávku a distribúciu elektriny alebo v inom dokumente z Vášho zmluvného vzťahu.

Zároveň si dovoľujeme pripomenúť odberateľom so sadzbou D7 (chaty), že aj v ich prípade došlo k zvýšeniu cien za distribúciu. Podľa našich analýz by viacerí odberatelia dokázali ušetriť na poplatkoch za elektrinu, ak by sa presunuli do inej sadzby. Preto aj im odporúčame kontaktovať svojho zmluvného dodávateľa elektriny a preveriť si výhodnosť aktuálnej sadzby.

Upozorňujeme aj na úpravu doby trvania nízkej tarify v sadzbe D3 pre domácnosti z 12 hodín denne na 8 hodín denne.