Aktuality

V sadzbách D7 a D8 došlo k zmenám cien, ak Vám už nevyhovujú, môžete ich zmeniť

Opätovne pripomíname odberateľom v segmente domácnosti, ktorí využívajú sadzby D7 (určená pre chaty) a D8 (určená pre akumulačné vykurovanie), že v ich prípade došlo k zmene distribučných cien. Zmena vyplýva z požiadavky európskej legislatívy, ktorá zakazuje krížové dotácie a diskrimináciu odberateľov.

Vysvetlenie:

  • Sadzba D7, ktorú využívajú chatári, diskriminovala 75 % odberateľov s touto sadzbou len pre to, že využívali chatu aj počas týždňa. Pôvodné podmienky totiž zvýhodňovali tých, ktorí chatu využívali len cez víkend, pričom ich bolo iba 15 %. Na ich lacnejšiu elektrinu sa v podstate skladali ostatní chatári. Aktuálne sú podmienky spravodlivé, teda pre všetkých rovnaké.

 

  • Sadzba D8, ktorá je určená pre akumulačné vykurovanie, má upravenú pevnú mesačnú platbu za odberné miesto:

 

    • Od 1. januára do 31. marca 2021 bude cena za odberné miesto 1,15 €/mesiac
    • Od 1. apríla 2021 bude cena za odberné miesto 6,58 €/mesiac.

Odporúčanie: 

  • Po zmenách cien zo strany SSD už nemusí niektorým zákazníkom vyhovovať súčasná sadzba. Ak sa to týka práve Vás, odporúčame, aby ste sa s dôverou obrátili na svojho zmluvného dodávateľa elektriny. Pomôže Vám zhodnotiť podmienky vrátane sadzby a v prípade potreby navrhne optimálne zmeny. Kontakt na svojho dodávateľa nájdete na poslednej faktúre za elektrinu.