Aktuality

Verejná konzultácia k Prevádzkovému poriadku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., bola ukončená.

Všetkým zúčastneným subjektom ďakujeme za pripomienky a komentáre. V najbližších dňoch zverejníme záznam z verejnej konzultácie.