Obchodné podmienky obchodnej verejnej súťaže (platné od 1.5.2017)

Obchodné podmienky obchodnej verejnej súťaže (platné od 1.5.2017)