Príloha 1 - Geodetické zameranie polohopisu a výškopisu

Príloha 1 - Geodetické zameranie polohopisu a výškopisu