Príloha 3 - Záväzné podmienky súvisiace s úpravou vzťahov k pozemkom

Príloha 3 - Záväzné podmienky súvisiace s úpravou vzťahov k pozemkom