Príloha 4 - Obsah návrhu na vydanie územného rozhodnutia a prikladanej dokumentácie

Príloha 4 - Obsah návrhu na vydanie územného rozhodnutia a prikladanej dokumentácie