Príloha 5 - Obsah a rozsah projektu stavby, prikladaného k žiadosti o stavebné povolenie podľa § 9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z.z. (k § 58 zákona)

Príloha 5 - Obsah a rozsah projektu stavby, prikladaného k žiadosti o stavebné povolenie podľa § 9 vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 Z.z. (k § 58 zákona)