Záväzné podmienky k objednávke-inžinierska činnosť a realizácia stavby

Záväzné podmienky k objednávke-inžinierska činnosť a realizácia stavby