Záväzné podmienky k objednávke-projektová dokumentácia a inžinierska činnosť

Záväzné podmienky k objednávke-projektová dokumentácia a inžinierska činnosť