Záväzné podmienky k objednávke-projektová dokumentácia_ inžinierska činnosť a realizácia stavby

Záväzné podmienky k objednávke-projektová dokumentácia_ inžinierska činnosť a realizácia stavby