Logistika

V oblasti poskytovania Logistických služieb máme skúsenosti smerujúce k ustavičnému zlepšovaniu a modernizácii poskytovaných služieb pre našich zákazníkov. Zaoberáme sa skladovaním materiálov v hlavných centrálnych skladoch v Žiline a v Banskej Bystrici.

 

Logistické činnosti:

  • Príjem materiálu 
  • Výdaj materiálu
  • Objednávanie materiálu
  • Skladovanie
  • Doprava
(platné od 1.1.2020)

Ponuka  konštrukčného materiálu na odpredaj,  v prípade záujmu kontaktujte vedúcich skladov Žilina a Banská Bystrica:

Odpredaj materiálu pre externých zákazníkov

Otváracie hodiny:

pondelok  - piatok:  7.00 - 15.00 hod.

 

Logistický sklad Žilina

Stredoslovenská distribučná, a. s.
ul. Hviezdoslavova 60
010 47 Žilina 

Kontakt na vedúceho skladu v Žiline  +421 907 794 518

Logistický sklad Banská Bystrica 

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Zvolenská cesta 9
974 05  Banská Bystrica 

Kontakt na vedúceho skladu v Banskej Bystrici  + 421 917 820 976