0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Logistika


V oblasti poskytovania Logistických služieb máme skúsenosti smerujúce k ustavičnému zlepšovaniu a modernizácii poskytovaných služieb pre našich zákazníkov. Zaoberáme sa skladovaním materiálov v hlavných centrálnych skladoch v Žiline a v Banskej Bystrici.

Logistické činnosti:

  • Príjem materiálu 
  • Výdaj materiálu
  • Objednávanie materiálu
  • Skladovanie
  • Doprava

Otváracie hodiny:

pondelok  - piatok:  7.00 - 15.00 hod.

Logistický sklad Žilina

Stredoslovenská distribučná, a. s.
ul. Hviezdoslavova 60
010 47 ŽŽilina 

Kontakt na vedúceho skladu v Žiline  +421 907 794 518

Logistický sklad Banská Bystrica 

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Zvolenská cesta 9
974 05  Banská Bystrica 

Kontakt na vedúceho skladu v Banskej Bystrici  + 421 908 908 211