Dodávka funkčných skúšok na stavby Tr 110/22 kV Banská Štiavnica a Tr 110/22 kV Kremnica

Dátum vyhlásenia:20.09.2016
ID:4384
Predmet:Dodávka funkčných skúšok na stavby Tr 110/22 kV Banská Štiavnica a Tr 110/22 kV Kremnica
Podmienky súťaže: PDF 214,08 kB
Prihláška do súťaže: DOC 37,5 kB
Termín prihlásenia do:

29.9.2016 do 10:00 hod.