Archív OVS

(platné od 1.8.2017 do 28.2.2018)

(platné od 1.8.2017 do 28.2.2018)

Obchodné podmienky obchodnej verejnej súťaže (platné od 1.5.2017 do 28.2.2018)

(platné od 1.6.2016 do 31.7.2017)

 (platné od 1.3.2016 do 31.7.2017)

Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách SSE-D, a.s. (platné od 1.4.2015 do 29.2.2016)

Obchodné podmienky obchodnej verejnej súťaže (platné od 1.6.2016 do 30.4.2017)

Všeobecné obchodné podmienky Nákup tovaru (platné od 1.1.2015 do 31.5.2016)

Bližšie informácie k pripravovaným obchodným verejným súťažiam

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií súvisiacich s plánovaným obstaraním predmetu zákazky: Špeciálne elektromery VVN, VN

Dátum vyhlásenia ID Predmet Prihláška do súťaže Termín prihlásenia do
16.09.2019 OVS ID 07/2019 Poštové a tlačové služby Prihláška ID 07/2019 02.10.2019 do 13:00 hod.

Dátum vyhlásenia ID Predmet Podmienky súťaže Prihláška do súťaže Termín prihlásenia do
08.06.2018 5099 Dodávka rozvádzačov na stavbu rozvodne 110/22KV Krásno Nad Kysucou PDF 192,7 kB
DOC 30,5 kB

15.06.2018 do 10:00 hod.

28.05.2018 5083 Časti a súčasti vedení do 1kV PDF 183,97 kB
DOC 31,5 kB

12.06.2018 do 10:00 hod.

03.05.2018 5043 VN kompozitné ťahové izolátory PDF 183,46 kB
DOC 31,5 kB

24.05.2018 do 10:00 hod.

02.05.2018 5035 Súbor stavebných objektov pre TR 110/22kV Krásno nad Kysucou PDF 196,91 kB
DOC 29,5 kB

18.05.2018 do 12:00 hod.

24.04.2018 5047 Funkčné skúšky a montážne práce na stavbu Tr Krásno nad Kysucou PDF 189,51 kB
DOC 29 kB

09.05.2018 do 12:00 hod.

24.04.2018 5015 Dočasné dopravné značenie (DDZ) PDF 197,82 kB
DOC 29 kB

04.05.2018 do 12:00 hod.

18.04.2018 4990 Časť 1 Rekonštrukcia diaľkovo ovládaných úsečníkov (DOU); Časť 2 Rekonštrukcia diaľkovo ovládaných vypínačov (recloserov) PDF 188,03 kB
DOC 32 kB

03.05.2018 do 9:00 hod.

17.04.2018 5041 Havarijné poistenie áut do 3,5t DOC 222 kB
DOC 28,5 kB

25.04.2018 do 12:00 hod.

05.04.2018 5022 Rekonštrukcia strechy, priestorov a parkoviska v objekte revízna veža Sučany PDF 231,39 kB
DOC 29,5 kB

16.04.2018 do 12:00 hod.

05.04.2018 5021 Prechodové manžety DOC 210 kB
DOC 31,5 kB

ZMENA!!!

20.06.2018 do 12:00 hod.

28.03.2018 5000 Objektová ochrana v skupine SSE DOC 210 kB
DOC 28,5 kB

11.04.2018 do 12:00 hod.

28.03.2018 4962 Inštalácia rozdielovej ochrany prípojníc (ROP) v Tr Rim. Sobota a Medzibrod PDF 193,81 kB
DOC 30,5 kB

09.04.2018 do 10:00 hod.

28.03.2018 4961 Púchov - nové káblové vedenie 1x110 kV - PD a IČ PDF 191,1 kB
DOC 31 kB

09.04.2018 do 10:00 hod.

28.03.2018 4960 RIS, ochrany, rozdielová ochrana prípojníc, automatika zlyhania vypínača Tr Hc Sučany - technológia PDF 191,69 kB
DOC 31 kB

09.04.2018 do 10:00 hod.

20.03.2018 4997 Dodávka a implementácia systému na riešenie žiadosti DOC 593,5 kB
DOC 28,5 kB

ZMENA!!!

16.04.2018 do 12.00 hod.

05.03.2018 4970 Lieskovec - rekonštrukcia vedenia 2x110 kV č. 7859/7860/7870 PDF 191,51 kB
DOC 29,5 kB

15.03.2018 do 12:00 hod.

01.03.2018 4964 Dodávka a implementácia DWDM komunikačnej infraštruktúry DOCX 2,06 MB
DOC 29 kB

15.03.2018 do 12:00 hod.

07.02.2018 4937 Žeriav pre sklad SSE-D a.s. Žilina DOCX 2,56 MB
DOC 29,5 kB

ZMENA!!!

2.3.2018 do 12.00 hod.

06.02.2018 4862 IBM Power 8 DOCX 421,66 kB
DOC 28,5 kB

21.02.2018 do 12.00 hod.

31.01.2018 4910 Kosenie, údržba trávnatých porastov a likvidácia náletových drevín v objektoch SSE-D, a.s. DOCX 111 kB
DOC 29 kB

ZMENA!!!

19.02.2018 do 12.00 hod.

30.01.2018 4932 B projekty - 8794 ORAVSKÝ PODZÁMOK, 8808 DOLNÝ KUBÍN - KŇAŽIA, 9398 DLHÁ NAD ORAVOU, 9408 CHLEBNICE DOCX 13,17 MB
DOC 28 kB

05.02.2018 do 14.00 hod.

03.01.2018 4903 Skrine plastové PRIS DIN PDF 210,79 kB
DOC 28 kB

19.01.2018 do 11:00 hod.

03.01.2018 4902 Skrine plastové SPP PDF 209,11 kB
DOC 28 kB

19.01.2018 do 10:00 hod.

04.12.2017 4879 Rekonštrukcia vonkajšieho oplotenia areálu TR 400/110kV Medzibrod DOCX 4,77 MB
DOC 29,5 kB

ZMENA!!!

10.01.2018 do 12:00 hod.

04.12.2017 4880 Výstavba garáží pre plošiny 2ks, oplotenie areálu OKÚ Dolný Kubín DOCX 6,55 MB
DOC 29,5 kB

ZMENA!!!

10.01.2018 do 12:00 hod.

27.10.2017 4841 Prístrojové transformátory VVN DOCX 200,79 kB
DOC 29,5 kB

ZMENA!!!

13.11.2017 do 14:00 hod.

26.10.2017 4822 Vnútorný VN komorový odpínač PDF 210,01 kB
DOC 28 kB

10.11.2017 do 10:00 hod.

26.10.2017 4801 VN spojky a koncovky PDF 210,47 kB
DOC 30,5 kB

28.11.2017 do 12:00 hod.

25.10.2017 4847 Krycí návin a výstražná fólia PDF 208,78 kB
DOC 30 kB

07.11.2017 do 12:00 hod.

12.10.2017 4795 Nováky - Rekonštrukcia vedenia č. 7740, 7760 Nováky (ENO-A) - TR Cígeľ (CIG) - TR Prievidza (PDA) - realizácia PDF 221,75 kB
DOC 29,5 kB

20.10.2017 do 10:00 hod.

12.10.2017 4794 Žiar nad Hronom - Rekonštrukcia vedenia 2x110 kV č. 7817, 7503, 7762, 7766 - Tr Žiar nad Hronom (ZIA) - Tr Lieskovec (LIE) - realizácia PDF 222,63 kB
DOC 30 kB

20.10.2017 do 10:00 hod.

12.10.2017 4766 Handlová - Rekonštrukcia vedení 1x110 kV č. 7502, 2x110 kV č. 7501/7502 Tr Handlová - Tr Kremnica - realizácia PDF 221,99 kB
DOC 29,5 kB

20.10.2017 do 10:00 hod.

06.10.2017 4811 Zneškodňovanie zaolejovaných a nezaolejovaných vôd z objektov elektrických staníc, čistenie lapolov a nádrží, odvoz obsahu žúmp PDF 233,3 kB
DOC 28 kB

20.10.2017 do 14:00 hod.

28.09.2017 4810 Distribučné trojfázové olejové transformátory VN/NN PDF 215,71 kB
DOC 29,5 kB

11.10.2017 do 10:00 hod.

05.09.2017 4714 Diaľkovo ovládaný vypínač (recloser) - DOR; Diaľkovo ovládaný úsekový odpínač - DOÚ s vákuovou komorou; Diaľkovo ovládaný úsekový odpínač - DOÚ s olejovou komorou PDF 248,06 kB
DOC 29,5 kB

25.09.2017 do 9.00 hod.

05.09.2017 4782 Výber dodávateľa na dodávku a montáž vysokozdvižnej montážnej plošiny PPN s izolovaným ramenom 1ks DOCX 176,54 kB
DOC 28 kB

ZMENA!!!

22.09.2017 do 12.00 hod.

25.08.2017 4774 Výber dodávateľa na nákup nákladného vozidla – valník 6x6 s hydraulickou rukou, 26t DOCX 10,7 MB
DOC 28,5 kB

13.09.2017 do 12.00 hod.

01.08.2017 4758 Vytýčenie a geodetické zameranie existujúcich vedení - oblasť Banská Bystrica PDF 210,13 kB
DOC 32 kB

15.8.2017 do 12.00 hod.

27.07.2017 4754 Výber dodávateľa na dodávku a montáž izolovaných teleskopických montážnych plošín DOCX 1,02 MB
DOC 34,5 kB

08.08.2017 do 12:00 hod.

25.07.2017 4746 NN káble jednožilové DOCX 110,64 kB
DOC 31,5 kB

08.08.2017 do 12:00 hod.

19.07.2017 MT/2017 Výkony mechanizmov - oblastné centrum Martin PDF 208,91 kB
DOC 30,5 kB

ZMENA!!!

10.08.2017 do 16:00 hod.

11.07.2017 ZA/2017 Výkony mechanizmov – oblastné centrum Žilina PDF 209,41 kB
DOC 30,5 kB

ZMENA !!!

10.08.2017 do 16:00 hod.

11.07.2017 LM/2017 Výkony mechanizmov – oblastné centrum Liptovský Mikuláš PDF 207,91 kB
DOC 30,5 kB

ZMENA !!!

10.08.2017 do 16:00 hod.

29.06.2017 4718 Vytýčenie a geodetické zameranie existujúcich vedení – oblasť Žilina PDF 210,37 kB
DOC 32 kB

13.07.2017 do 12.00 hod.

28.06.2017 4697 Betónový skelet pre kioskovú transformačnú stanicu VN/NN s vonkajším ovládaním PDF 230,87 kB
DOC 28 kB

17.07.2017 do 10.00 hod.

28.06.2017 4696 VN retrofit PDF 210,49 kB
DOC 28 kB

13.07.2017 do 10.00 hod.

12.06.2017 4694 Banská Štiavnica - Rekonštrukcia vedení 2x110 kV č. 7885/86 a 7885/7506 - realizácia PDF 222,15 kB
DOC 29,5 kB

19.06.2017 do 9.00 hod.

08.06.2017 4698 Drevené impregnované stĺpy PDF 211,16 kB
DOC 29 kB

ZMENA!!!

28.06.2017 do 12.00 hod.

06.06.2017 4690 Vytýčenie a geodetické zameranie existujúcich vedení – oblasť Liptovský Mikuláš PDF 210,01 kB
DOC 32 kB

14.06.2017 do 12.00 hod.

06.06.2017 4689 Vytýčenie a geodetické zameranie existujúcich vedení – oblasť Martin PDF 210,38 kB
DOC 32 kB

14.06.2017 do 12.00 hod.

26.05.2017 4610 3D fotogrametria existujúcich nadzemných vedení PDF 209,5 kB
DOC 31,5 kB

06.06.2017 do 12.00 hod.

24.05.2017 4648 Armatúry pre vonkajšie distribučné vedenie PDF 212,91 kB
DOC 29 kB

15.06.2017 do 09:00 hod

22.05.2017 4611 Rozdielové ochrany prípojníc pre Tr Medzibrod, Tr Rimavská Sobota PDF 239,93 kB
DOC 29 kB

01.06.2017 do 13:00 hod

12.05.2017 4665 Bystričany - Rekonštrukcia vedenia 2x110 kV č. 7783/84 - realizácia PDF 221,96 kB
DOC 29,5 kB

19.05.2017 do 10.00 hod.

12.05.2017 4664 HDPE korugované a hladké rúry PDF 208,89 kB
DOC 34 kB

24.05.2017 do 15.00 hod.

10.05.2017 4655 Zemné práce a stavebné práce na: Čadca Rekonštrukcia 2x110kV 7865/603/604 TR Kysucké Nové Mesto DOC 206,5 kB
DOC 30,5 kB

25.05.2017 do 12.00 hod.

10.05.2017 4654 Klimatizácia a rekonštrukcia sociálnych priestorov AB RZ Pri Rajčianke 8, Žilina DOCX 23,43 MB
DOC 28 kB

Zmena !!!

09.06.2017 do 12:00 hod

09.05.2017 4657 Bleskozvodný materiál a uzemňovací materiál PDF 209,77 kB
DOC 29 kB

18.05.2017 do 10.00 hod.

26.04.2017 4641 Zhášacie tlmivky so sekundárnym odporníkom PDF 214,75 kB
DOC 31 kB

05.05.2017 do 12.00 hod.

26.04.2017 4638 PD a IČ - Vlkanová - Transformovňa 110/22 kV - komplexná rekonštrukcia PDF 231,73 kB
DOC 31 kB

ZMENA!!!

04.05.2017 do 10.00 hod.

26.04.2017 4639 PD a IČ - Sučany HC - Rozvodňa 110 kV - komplexná rekonštrukcia, HOK, Ochrán, RISu, VLSP a ovládania r 110 kV, nová BSP PDF 224,48 kB
DOC 31 kB

ZMENA!!!

04.05.2017 do 10.00 hod.

13.04.2017 4621 Dodávka a implementácia sieťových informačných technológií – II. etapa DOC 529 kB
DOC 28,5 kB

02.05.2017 do 12.00 hod.

13.04.2017 4609 Vytýčenie a geodetické zameranie existujúcich vedení – oblasť Lučenec PDF 209,39 kB
DOC 32 kB

ZMENA!!!

26.04.2017 do 15.00 hod.

11.04.2017 4607 Zapuzdrený 22 kV rozvádzač Krásno nad Kysucou PDF 213,51 kB
DOC 31 kB

19.04.2017 do 10.00 hod.

05.04.2017 4606 VN samostatne izolované vodiče pre vonkajšie vedenia DOCX 114,32 kB
DOC 31,5 kB

19.04.2017 do 12.00 hod.

03.04.2017 4604 NN rozvádzače RST pre distribučné trafostanice 22/0,4 kV PDF 211,27 kB
DOC 29 kB

13.04.2017 do 10.00 hod.

03.04.2017 4603 NN zvodiče prepätia PDF 210,48 kB
DOC 29 kB

13.04.2017 do 9.00 hod.

03.04.2017 4591 Funkčné skúšky Tr 110/22 kV Nováky PDF 245,9 kB
DOC 30,5 kB

10.04.2017 do 12.00 hod.

03.04.2017 4605 NN ističe a pripojovacie sady (retrofity) PDF 211,07 kB
DOC 29 kB

13.04.2017 do 11.00 hod.

03.04.2017 4592 Hutný materiál PDF 246,11 kB
DOC 30,5 kB

19.04.2017 do 12.00 hod.

31.03.2017 4566 4567 4568 Spojovací materiál galvanický zinkovaný; Spojovací materiál žiarovo zinkovaný, mosadzný, nerezový; Spojovací materiál energetický PDF 211,21 kB
DOC 29,5 kB

20.4.2017 do 9.00 hod.

31.03.2017 4581 Časti a súčastí vedení do 35kV PDF 210,79 kB
DOC 29 kB

19.4.2017 do 9.00 hod.

24.03.2017 4573 Kosorín - Rekonštrukcia vedenia 1x110 kV č. 7501 - realizácia PDF 218,31 kB
DOC 33,5 kB

31.03.2017 do 10.00 hod.

24.03.2017 4572 Medzibrod - úprava vedenia 110 kV č. 7867 - realizácia PDF 226,19 kB
DOC 33 kB

31.03.2017 do 10.00 hod.

24.03.2017 4574 Žilina Tepláreň - Transformovňa 110/22 kV - vybudovanie nových káblových vývodov 2x110 kV pre napájanie TNS ŽSR - PD a IČ PDF 210,72 kB
DOC 36 kB

03.04.2017 do 10.00 hod.

10.03.2017 4539 Holé vodiče vzdušných vedení PDF 209,35 kB
DOC 29 kB

30.3.2017 do 9:00 hod.

28.02.2017 4533 Poskytovanie služby - Hlasová Virtuálna Privátna Sieť PDF 185,56 kB
DOCX 61,03 kB

"SÚŤAŽ ZRUŠENÁ"

24.02.2017 4529 Obnova Backup prostredia - ZMENA!!! DOCX 218,57 kB
DOC 28,5 kB

14.3.2017 do 12:00 hod.

17.02.2017 4522 Rozvádzače NN pre Tr Nováky PDF 217,72 kB
DOC 39,5 kB

ZMENA!!!

2.3.2017 do 10:00 hod.

21.12.2016 4476 Súbor stavebných objektov pre TR 110/22 kV Nováky DOCX 122,85 kB
DOC 31 kB

13.01.2017 do 12:00 hod.

19.12.2016 4479 Letecké práce pomocou vrtuľníka PDF 244,85 kB
DOC 30,5 kB

13.01.2017 do 12:00 hod.

07.11.2016 4436 Kombinované zemné lano pre vonkajšie vzdušné vedenia VVN PDF 207,75 kB
DOC 30 kB

ZMENA!!!

2.12.2016 do 12:00 hod.

28.09.2016 4387 skrine plastové PRIS DIN PDF 209,86 kB
DOC 28 kB

17.10.2016 do 10:00 hod.

28.09.2016 4385 skrine plastové PRIS PDF 208,99 kB
DOC 28 kB

17.10.2016 do 10:00 hod.

26.09.2016 4393 Príslušenstvo VN samostatne izolovaného vodiča PDF 208,83 kB
DOC 30 kB

ZMENA !!!

20.10.2016 do 15:00 hod

20.09.2016 4384 Dodávka funkčných skúšok na stavby Tr 110/22 kV Banská Štiavnica a Tr 110/22 kV Kremnica PDF 214,08 kB
DOC 37,5 kB

29.9.2016 do 10:00 hod.

26.08.2016 4364 Poistenie PDF 232,03 kB
DOC 78,5 kB

ZMENA!!!

26.9.2016 do 12:00 hod.

26.08.2016 4366 Skrutkové káblové oká a spojovače PDF 207,29 kB
DOC 30 kB

13.9.2016 do 15:00 hod.

26.08.2016 4350 Predformované väzy pre 22 kV vedenia PDF 209,04 kB
DOC 30 kB

13.9.2016 do 15:00 hod.

22.07.2016 4171 VVN oceľové priehradové stožiare PDF 209,48 kB
DOC 29 kB

25.8.2016 do 9:00 hod.

22.07.2016 4238 VN priehradové stožiare pre vonkajšie vedenie PDF 210,53 kB
DOC 28 kB

25.8.2016 do 9:00 hod.

21.07.2016 4336 Varín – komplexná rekonštrukcia vedenia č. 7718 – PD a IČ PDF 260,22 kB
DOC 30,5 kB

8.8.2016 do 12:00 hod.

21.07.2016 4335 Varín - komplexná rekonštrukcia vedenia č. 7717 – PD a IČ PDF 262,14 kB
DOC 30 kB

8.8.2016 do 12:00 hod.

21.07.2016 4334 Handlová – rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 7703 – PD a IČ PDF 262,23 kB
DOC 29 kB

9.8.2016 do 12.00 hod.

15.07.2016 4321 Checkpoint PDF 192,49 kB
DOC 28 kB

ZMENA !!!

9.8.2016 do 12:00 hod.

14.07.2016 4260 Armatúry pre vonkajšie distribučné vedenie PDF 169,05 kB
DOC 28 kB

23.8.2016 do 12:00 hod.

14.07.2016 4257 NN nožové poistky PDF 169,33 kB
DOC 28 kB

28.7.2016 do 10:00 hod.

13.07.2016 4312 Časti a súčastí vedení do 1 kV PDF 169,39 kB
DOC 28 kB

16.8.2016 do 12.00 hod.

11.07.2016 4313 Krasno nad Kysucou - Nová transformovňa 110/22 kV PD a IČ PDF 191,31 kB
DOC 32 kB

19.7.2016 do 10:00 hod.

06.07.2016 4237 VN vonkajšie odpínače - komorové PDF 171,42 kB
DOC 28,5 kB

21.7.2016 do 9.00 hod.

01.07.2016 4309 Dodávka rozšírenia a licenčnej podpory TSM (Tivoli storage manager) PDF 188,77 kB
DOC 28,5 kB

18.7.2016 do 12.00 hod.

01.07.2016 4308 Výber dodávateľa na dodávku a montáž izolovaných teleskopických montážnych plošín DOCX 1011,16 kB
DOC 34 kB

18.7.2016 do 12.00 hod.

23.06.2016 4236 VN vonkajšie odpojovače - bezkomorové PDF 170,15 kB
DOC 28 kB

18.7.2016 do 9.00 hod.

14.06.2016 4239 Podperný kompozitný izolátor 22 kV PDF 168,55 kB
DOC 28 kB

8.7.2016 do 9.00 hod.

13.06.2016 4252 VN rozvádzače pre kioskovú TS s vonkajším ovládaním PDF 167,7 kB
DOC 28 kB

24.6.2016 do 10.00 hod.

09.06.2016 4173 Konzola na ochranu vtáctva pre vonkajšie VN vedenia PDF 181,29 kB
DOC 28 kB

21.6.2016 do 9.00 hod.

18.05.2016 4223 Servery s procesormi x86 DOCX 235,09 kB
DOC 28,5 kB

Zmena !!!

15.6.2016 do 12:00 hod.

18.05.2016 4227 VN zvodiče prepätia PDF 168,5 kB
DOC 28 kB

27.5.2016 do 10:00 hod.

03.05.2016 4193 Armatúry pre izolované vzdušné vedenie PDF 182,48 kB
DOC 29,5 kB

13.5.2016 do 14:00 hod.

02.05.2016 4200 Rozvádzače pre Tr Kremnica PDF 213,96 kB
DOC 39,5 kB

Zmena!!!

20.5.2016 do 10:00 hod.

02.05.2016 4199 Rozvádzače pre Tr Banská Štiavnica PDF 214,22 kB
DOC 39,5 kB

Zmena !!!

20.5.2016 do 10:00 hod.

02.05.2016 4195 PD, IČ Bystričany - Tr 220/110kV - prechod na hladinu 400 kV - úprava polí 110 kV a sek. technológie - VLSP, RIS, ochrany PDF 173,65 kB
DOC 38,5 kB

10.5.2016 do 10:00 hod.

02.05.2016 4191 Lučenec - Rekonštrukcia VVN vedenia 7782/7897/7819 (preizolácia) PDF 211,17 kB
DOC 40 kB

16.5.2016 do 10:00 hod.

02.05.2016 4190 Martin - Rekonštrukcia VVN vedenia 7713/7715/7716 (preizolácia) PDF 210,61 kB
DOC 40 kB

16.5.2016 do 10:00 hod.

27.04.2016 4189 VN poistky IEC 282-1 PDF 278,17 kB
DOC 28 kB

12.5.2016 do 10:00 hod

22.04.2016 4170 Žiar nad Hronom - Rekonštrukcia vedenia 2x110 kV č. 7817, 7503, 7762, 7766 - spracovanie PD PDF 191,54 kB
DOC 37,5 kB

2.5.2016 do 10:00 hod.

14.03.2016 4137 Výber dodávateľa na dodávku 6ks podvozkov DOCX 78,44 kB
DOC 32,5 kB
31.3.2016 do 12.00 hod.
08.03.2016 4125 Keramický ťahový izolátor 110 kV DOC 77 kB
DOC 28 kB
17.3.2016 do 15.00 hod.
07.03.2016 4124 Výkopové práce pre potreby divízie STAVEBNOMONTÁŽNA ČINNOSŤ (SMČ) DOCX 96,03 kB
DOC 29,5 kB
30.3.2016 do 12.00 hod.
07.03.2016 4122 Výber dodávateľa na dodávku stavebných prác na stavbu: Kremnica – rekonštrukcia odpojovačov R110, vypínačov R22 kV, ovládania, ochrán a vlastnej spotreby v TR 110/22 kV Kremnica DOCX 77,97 kB
DOC 28 kB
21.3.2016 do 12.00 hod.
07.03.2016 4121 Výber dodávateľa na dodávku stavebných prác na stavbu: Banská Štiavnica – rekonštrukcia odpojovačov R110, vypínačov R22 kV, ovládania, ochrán a vlastnej spotreby v TR 110/22 kV Banská Štiavnica DOCX 78,1 kB
DOC 28 kB
21.3.2016 do 12.00 hod.
04.03.2016 4120 VN samostatne izolované vodiče pre vonkajšie vedenia DOC 181 kB
DOC 29 kB
22.3.2016 do 12.00 hod.
03.03.2016 4115 Púchov - Rekonštrukcia vedenia 2x110 kV č.7781/7779 (úprava výšky vodičov v úseku Tr Hc Ladce Tr Continental Púchov) DOCX 75,03 kB
DOC 33 kB
11.3.2016 do 10.00 hod.
03.03.2016 4113 Tvrdošín - Rekonštrukcia vedenia 1x110 kV č. 7212 - sanácia havarijného stavu - zosuv DOCX 76,48 kB
DOC 33 kB
11.3.2016 do 10.00 hod.
01.03.2016 4087 Výkopové práce pre Distribučné služby DOCX 89,06 kB
DOC 29,5 kB

ZMENA!!!

23.3.2016 do 12.00 hod.

17.02.2016 4073 Výkonový transformátor VVN/VN, 25 MVA, Tr Hc Ladce DOC 67 kB
DOC 35,5 kB
24.2.2016 do 10.00 hod.
15.02.2016 4071 Zapuzdrená rozvodňa 22 kV Nováky DOC 67 kB
DOC 35 kB

ZMENA!!!

24.2.2016 do 12.00 hod.

27.01.2016 2/2016 Pracovná zdravotná služba v skupine SSE DOC 397 kB
DOC 126 kB

ZMENA!!!

17.2.2016 do 12.00 hod.

21.03.2016 4142 Skrine plastové VRIS DOC 78,5 kB
DOC 28 kB
15.4.2016 do 10.00 hod.
18.03.2016 4075 Staničné batérie DOCX 74,06 kB
DOC 30,5 kB

ZMENA!!!

8.4.2016 do 10.00 hod.

02.03.2016 4117 Elektromery IMS so špeciálnou funkcionalitou DOCX 1,48 MB
DOC 29,5 kB

ZMENA!!!

13.4.2016 do 12:00 hod.