Doplnkové služby

Ďalšie služby distribúcie

Máte záujem o ďalšie služby našej spoločnosti?

Stredoslovenská distribučná, a. s., ("SSD, a. s.")  v rámci svojich činností poskytuje aj nasledovné ďalšie služby:

Prenájom podperných bodov

Žiadosť na prenájom

Stav riešenia Vašej žiadosti

Zákon o elektronických komunikáciách

Stav riešenia Vašej žiadosti

Prenájom transformátorov

Iné služby

Prehľad ďalších služieb spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., a spôsob ich objednania sa nachádza v nasledovnom cenníku:

V prípade, ak máte záujem o realizáciu nasledovných služieb v zmysle vyššie uvedeného Cenníka služieb súvisiacich s distribúciou elektriny a iných činností:

  • odpočtu stavu elektromera – mimoriadny odpočet na požiadanie zákazníka mimo odpočtového cyklu stanoveného PDS;
  • zaplombovania odberného miesta s priamym meraním z dôvodu napr. výmeny hlavného ističa;
  • odplombovanie a následné zaplombovanie odberného miesta s polopriamym a nepriamym meraním;
  • technickej prekládky merania;
  • technického odpojenia alebo zapojenia odberného miesta;
  • kontrolu odberného miesta na žiadosť odberateľa;
  • montáže IMS elektromera na žiadosť odberateľa;
  • pripojenie pomocných prístrojov k elektromerom;
  • a iné.

požite Objednávku na realizáciu

 

Vyplnený formulár objednávky je potrebné doručiť poštou alebo elektronicky na adresu SSD, a.s. uvedenú v objednávke minimálne 10 kalendárnych dní pred požadovanou realizáciou služby.