0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

SSD G Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. platný od 1. januára 2019

Zoznam súborov: