Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy platné od 1.7.2015

Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy platné od 1.7.2015