0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Legislatíva

Slovenská legislatíva

Rozhodnutia ÚRSO

Podmienky prepravy

Prevádzkový poriadok

Cenníky

Iné rozhodnutia ÚRSO

Ďalšie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví môžete nájsť na internetovej stránke http://www.urso.gov.sk/

Technické podmienky

Európska legislatíva

Archív