0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Legislatíva

Slovenská legislatíva

Rozhodnutia ÚRSO

Podmienky prepravy

Prevádzkový poriadok

Technické podmienky

Európska legislatíva

Archív