Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách SSE-D, a.s

Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách SSE-D, a.s