0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Žiadosti, formuláre, cenníky a iné dokumenty

Poznámka: Ak je v dokumente uvedená spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., rozumie sa ňou taktiež spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., nakoľko od 1. marca 2018 spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. zmenila svoje obchodné meno na Stredoslovenská distribučná, a.s.

Formuláre

Cenníky

Zmluvy

Iné

Archív