Informácie k určeniu inštalovaného výkonu Ministerstvom hospodárstva SR pre rok 2022

Ide o výkony, ktoré boli v zmysle oznamu Ministerstva hospodárstva SR stanovené pre rok 2023 v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) Zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o podpore“) pre:

  • zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore,
  • zariadenia na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore a
  • lokálne zdroje.

Nevyužité výkony stanovené Ministerstvom hospodárstva SR pre rok 2022 boli presunuté do roku 2023. Čerpanie určeného inštalovaného výkonu sa aktualizuje minimálne každý týždeň v druhý pracovný deň.