Informácie k určeniu inštalovaného výkonu Ministerstvom hospodárstva SR pre rok 2023

Ide o výkony, ktoré boli stanovené Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) Zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o podpore“) pre rok 2023 pre:

  • zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore,
  • zariadenia na výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore a
  • lokálne zdroje.

Spoločnosť SSD, a. s., v súvislosti s oznámením inštalovaného výkonu na rok 2023 informuje žiadateľov o pripojenie, že žiadosti o pripojenie nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou (ďalej len „OZE zdroje“) na ktoré sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 309/2009 Zákona o podpore a žiadosti o pripojenie Lokálneho zdroja, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému (ďalej len „Lokálne zdroje“), bude prijímať na vybavenie priebežne s podmienkou, že v prípade kladného posúdenia žiadosti a splnenia podmienok pre pripojenie lokálneho zdroja, fyzické pripojenie a funkčné skúšky lokálneho zdroja na výrobu elektriny umožní SSD realizovať až po 01.01.2023.

V prípade pripájania zariadení do distribučnej sústavy inej ako regionálnej distribučnej sústavy (miestnej distribučnej sústavy) platí, že inštalované výkony pre regionálnu distribučnú sústavu pre rok 2023 zahŕňajú aj inštalovaný výkon zariadenia v miestnej distribučnej sústave pripojenej priamo alebo prostredníctvom inej do príslušnej regionálnej distribučnej sústavy. 

Nevyužité výkony stanovené Ministerstvom hospodárstva SR pre rok 2022 boli v zmysle oznamu Ministerstva hospodárstva SR presunuté do roku 2023.

Čerpanie určeného inštalovaného výkonu sa aktualizuje minimálne každý týždeň v druhý pracovný deň.